kinderen scheppen nieuw papier van afvalpapier

Papier en Cradle to Cradle

Hoe krijg je C2C verankerd in de leerlijn, hoe kom je tot een afvalloze school en hoe kan het afval van de school in een kringloop worden opgenomen?
Er zijn veel mogelijkheden om met C2C aan de slag te gaan. In principe heeft C2C de principes van de natuur afgekeken.

Voor SaniService heeft Buitenstebinnen een lespakket ontwikkeld over Papier en C2C. Dit lespakket hoort bij een project, CO2-Positive programma;
Het oud papier dat op school verzameld wordt, sorteren de leerlingen en gaat in speciale, gratis geplaatste containers. Deze containers worden opgehaald door SaniService en vervolgens wordt het papier in grote balen geperst. Daarna brengt SaniService een volle vrachtwagen met balen papier naar de papierproducent (Van Houtum). Die maakt er weer 100% gerecycled toiletpapier en doekjes van (Cradle to Cradle gecertificeerd wc-papier ). De vrachtwagen gaat met dit wc- en hygiënepapier naar school om daar het weer verzamelde oud-papier mee te nemen. De vrachtwagen rijdt dus nooit leeg! Belangrijk hierbij is dat papier in Nederland. Uit ecologisch en logistiek oogpunt ligt dit natuurlijk voor de hand. Zo wordt er gezorgd voor een lokale, gesloten kringloop.
De Martinusschool in Venlo is van start gegaan met een project. In het filmpje beneden afgebeeld vertellen de kinderen enthousiast hoe het in zijn werk gaat.
Door het lespakket weten alle leerlingen waarom het oud papier verzameld wordt én welk papier zij op de toiletten gebruiken. Op de Martinusschool is men enthousiast.

“Met het oud papier vegen we later onze billen af”

CO2positive programma

In de toekomst wordt het project nog uitgebreid. Het idee is er om leerlingen ook oud papier van thuis te laten verzamelen, zo kunnen de ouders ook eventueel het gerecycled wc-papier voor thuis gebruiken. Wat de leerlingen op school leren sluit dan aan bij thuis.
Is uw school, of de school van uw kinderen ook geïnteresseerd in het CO2positive programma?
Kijk op www.co2positive.nl of neem dan contact op met Sani Service BV, 06-21550627.

Scroll to top