Leerlingen ruimen hun zwerfafval op

(Zwerf)afvallessen voor het Basisonderwijs

Afval is niet vies. het is juist nuttig en kan zelfs leuk zijn. In afval, dus ook in zwerfafval, zit veel meer dan je denkt. gemeente Venlo wil daar kinderen bewust van maken. daarom biedt zij de Venlose basisscholen lessen over zwerfafval aan: hoe kun je het beperken, kunt scheiden en opnieuw gebruiken.
Als je als school meedoet wordt gevraagd om te kijken om op school zelf ook meer aan afvalscheiding te gaan doen. De gemeente helpt daarbij en heeft daar enkele hulpmiddelen voor. Uiteindelijk wil de gemeente Venlo naar afvalvrije scholen toe.

Daarom zijn de zwerfafvallessen zijn helemaal gratis. Deze lessen worden door de gemeente gefinancierd.Aanvragen via: Buitenstebinnen: info@ervaardenatuur.nl

Er zijn 2 lesprojecten; een voor groep 5 en 6 en een voor groep 7 en 8).
Beide lesprojecten bestaan uit 3 lessen (in totaal 4 uur) en wordt helemaal verzorgd door een gastdocent van Buitenstebinnen.

Groep 5 en 6

De leerlingen maken kennis met het afvalprobleem overal om ons heen.  De leerlingen gaan samen op zoek naar de vervuiler en verzamelen bewijsmateriaal. Ze leren dat in de natuur geen afval bestaat maar alles in een kringloop is. Tenslotte gaan ze oplossingen zoeken voor het menselijk afval door deze ook in kringlopen te brengen. ‘Afval is voedsel’. Samen op weg naar een afvalloze school.

Groep 7 en 8

Afval zwerft over de hele wereld. Zoals plastic soep, de luchtvervuiling en het elektronisch afval. Hoe is dit afval ontstaan? We dagen de leerlingen uit om hun mening en moraal te vormen over (zwerf)afval. En wat kunnen de leerlingen zelf doen om (zwerf)afval te voorkomen? Kunnen we de cirkels sluiten?
Hergebruik en Cradle to Cradle worden gestimuleerd. En wat kunnen de leerlingen op school zelf doen?

Scroll to top